•Лабораторний комплекс

В процесі діяльності  задепоновано 7 штамів мікроорганізмів

та отримано  5 патентів на корисні моделі, занесено до Реєстру сортів і гібридів України 28 самозапильних ліній,
19 гібридів кукурудзи, 3 сорти озимої пшениці