Насіння кукурудзи

Жінчин СВ

Трилінійний гібрид інтенсивного типу, зернового напрямку викорис­тання, створенний науковими співробітниками ТОВ «РАСАВА», використавши власний вихідний матеріал.

Ранньостиглий (ФАО 180). Дозріває на зерно повної стиглості за 118-125 днів в межах 7-10 вересня щорічно.

Високопродуктивннй. Урожай товарного зерна стандартної вологості в станційному випробуванні за період 2010-2015 роки в різних екологічних умовах України становить 9,7 т/га, що на 1,2-1,3 т/га більше стандартів однієї групи стиглості.

Багато господарств України в товарних посівах одержують по 9,5-11,0 т/га зерна стандартної вологості.

Рослини висотою 235-255 см, мають по 11-11,5 листків на головному стеблі. Кустисгість слаба (1,15). Стійкість до вилягання та хвороб висока.

Качан слабоконусовидної форми, довжиною 17-18 см, рядів зерен на качані 14-16, зерен в ряду 39-44.

Зерно зубоподібне, ближче до кремнистого, жовте. Маса 1000 зерен 280-300 г. Вихід зерна з качана 77-80 %, може широко використовуватись для одержання кукурудзяної крупи

Холодостійкість висока, стійкість до засухи добра.

Занесений до Державого реєсгра сортів рослин України на 2015 рік по Лісостеповій зоні України.

Насінництво проводиться на стерильній основі з одночасним повним обриванням волотей, для одержання високоякісного насіннєвого матеріалу.

Батьківські форми на ділянках гібридизації висіваються одночасно.