Ефективність застосування біологічних препаратів «Мікробіофіт» та «Вермибіогумат»

Обновлено: 10 янв. 2020 г.

Ефективність застосування біологічних препаратів «Мікробіофіт» та «Вермибіогумат» на озимій пшениці в умовах правобережного Лісостепу України


В сучасному виробництві сільськогосподарської продукції передбачають використання нових перспективних біологічних методів захисту рослин. Агенти біологічного захисту не завдають шкоди для навколишнього середовища, проявляють високу селективність, зручні для масового виробництва та мають невичерпні ресурси для цього. Саме тому, більшість розвинутих країн світу надають переваги екологічно безпечним методам регуляції чисельності шкідливих організмів у агрофітоценозах.

Для отримання стабільних і високих урожаїв озимої пшениці необхідно дотримуватися сучасних технологій вирощування культури. Відмічено, що новий сезон 2020 року для аграріїв буде складним і неоднозначним у в усіх господарствах. Кліматичні умови осінньо-зимового періоду та пізнє припинення вегетації озимих культур спровокували поширення хвороб озимих зернових культур. Актуальною проблемою сучасного землеробства є захист сільськогосподарських культур від шкідливих організмів. Одним з найважливіших заходів захисту рослин є протруєння насіння. Протруєнням досягається знезараження насіння від збудників зовнішньої інфекції (твердої, стеблової та карликової сажок, ріжків, пліснявіння) та внутрішньої

(летючої сажки, фузаріозів), захист насіння, що проростає, та проростків від ураження в ґрунті збудниками стеблової та карликової сажок, кореневих гнилей, снігової плісені, септоріозу, підвищення польової схожості та зимостійкості рослин.

Крім того, протруйники з широким спектром дії забезпечують захист сходів у осінній період від таких небезпечних хвороб, як борошниста роса, іржасті, септоріоз та інших плямистостей.Проведені дослідження по підвищенні урожайності та захисту від збудників хвороб озимої пшениці сортів: «Центилівка», «Пустоварівка», «Світило»та «Смуглянка» за допомогою біологічних препаратів компанії ТОВ «Агрофірма «Колос». Виявлено позитивний вплив біопрепаратів на польову схожість насіння озимої пшениці. Найвищу схожість забезпечив біопрепарат «Мікробіофіт». Доведено, що використання біологічних препаратів компанії ТОВ «Агрофірма «Колос» вирішує ряд проблем сучасних технологій вирощування озимої пшениці. Обробка насіння дозволяє зменшити зараженість патогенами та збільшити дружність сходів.

Осіннє застосування біологічних фунгіцидів попереджає зараження рослин на початкових фазах розвитку збудниками плямистостей листя (септоріозу та ін.). Результати досліджень засвідчили достатньо високу ефективність біопрепаратів в захисті озимої пшениці від хвороб за умов дотримання технологій вирощування культури та системи захисту. Гарною альтернативою хімічному методу можуть бути осінні обприскування рослин біопрепаратами, коли розвиток хвороб є низьким. Це захистить рослини від хвороб восени та взимку. За сильного розвитку хвороб застосування біологічних препаратів можна поєднувати та чергувати з хімічними.

Також важливим є позитивний вплив біопрепаратів на розвиток рослин, та можливість отримати органічну продукцію без застосування хімічних засобів захисту.

Досліджено вплив біопрепаратів: «Мікробіофіт» та «Вермибіогумат» (ТОВ «Агрофірма «Колос») на структурні елементи врожаю пшениці озимої досліджуваних сортів. Встановлено, що застосування препаратів «Мікробіофіт» та «Вермибіогумат» забезпечило підвищення таких показників як коефіцієнт кущення, кількість продуктивних стебел, довжина стебла та колосу, кількість колосків та зерен у колосі. Встановлено, що обробка насіння біопрепаратами дозволяє підвищити масу 1000 зерен на 8,9–17,4 %, а масу зерна з колосу на 8,9–15,7% порівняно з контролем. Визначено, що використання препаратів, «Мікробіофіт», «Вермибіогумат» впливає на підвищення урожайності зерна на 22,1–26,8 %, та покращує його якісні показники.

Відомо, що використання пестицидів негативно впливають на навколишнє середовище і більшість з них є канцерогенними як для тварин так і для людей. Тому, рекомендуємо в галузі захисту рослин більш широко впроваджувати біологічний метод, застосовуючи біологічні препарати, зокрема: «Мікробіофіт» і «Вермибіогумат».

Тому у майбутньому необхідно відмовлятися від використання пестицидів і впроваджувати в практику при вирощуванні сільськогосподарських культур більш екологічно чистих методів боротьби зі шкідниками і хворобами. В основу хімічного захисту повинен бути покладений біоценологічний принцип, його суть не в максимальному знищенні чисельності шкідливих організмів, а в регулюванні її на екологічно і економічно доцільному рівні. Тому, керуючись цим, доцільно застосовувати біологічний метод для захисту рослин.

Автор: науковий співробітник ТОВ "Агрофірма "КОЛОС" Володимир Багатченко.


435 просмотров0 комментариев