«Мікробіофіт» зернобобові (соя).

«Мікробіофіт» зернобобові (соя).

Артикул: 1002
₴ 700,00Цена

Регулятор росту «Мікробіофіт» зернобобові (соя) – продукт біологічного походження, який містить активні конкурентоздатні бульбочкові бактерії. Регулятор росту розроблений з урахуванням біологічних вимог сої.

Біопрепарат відпускається в 10л каністрах. Ціна вказана за 10л, з урахуванням ємкості.Замовити та дізнатися додаткову інформацію можна за номером: 099 224 69 94, 050 411 20 52.

 • Технічна документація

  ТУ У 20.2-03754120-001:2017

  Регулятор росту «Мікробіофіт» зернобобові (соя) – продукт біологічного походження, який містить активні конкурентоздатні бульбочкові бактерії. Регулятор росту розроблений з урахуванням біологічних вимог сої.

  Препаративна форма - рідина від кремового до світло-коричневого кольору

  Cклад регулятору росту «Мікробіофіт» (зернобобові (соя)) обробка грунту): життєздатні мікроорганізми (1,0*109 КУО в 1 мл):

  Bacillus subtilis 1 IMB B-7467 - має антифунгальні, антибактеріальні властивості, здатність стимулювати  ріст рослин (PGPB сприяти толерантності до до біотичних / абіотичних стресів. Штам продукує  індол-3-оцтову кислоту, яка сприяє фіксації азоту із атмосфери, сидерофори (речовини, здатні утворювати комплекси із залізом), літієві ферменти та солюбілізує різні джерела органічних / неорганічних фосфатів та цинку. Штам пригнічує  in vitro сапрофітні, умовно-фітопатогенні та фітопатогенні гриби таких родів, як Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum, Alternaria alternata та інші.

  Bacillus pumilus 1 IMB B-7523 – штам володіє бактерицидною дією, розщеплює органічний фосфор.

  Bacillus megaterium 1 IMB B-7482 - виробляє пеніцилін-амідазу, що використовується для синтезу пеніциліну, різних амілаз та глюкозодегідрогенази. Використовується для виробництва пірувату, вітаміну В12, лікарських засобів з фунгіцидними та противірусними властивостями. B. megaterium виробляє полі-γ-глутамінову кислоту. Штам активно мінералізує органічний фосфор та переводить фосфорнокислі солі із менш розчинних в більш розчинні форми.

  Bacillus mucilaginosus «Колос»  IMB B-7600 – гетеротроф з температурним діапазоном від +13 0С до +43 0С, здатний виробляти органічні кислоти, капсульні полісахариди, розщепляти нерозчинні сполуки кремнію та фосфору, розкладати та вивільнювати мікро- та макроелементи середовища, такі як калій, фосфор та кальцій, сірка, магній , залізо, цинк, молібден, марганець. Штам продукує фізіологічно активні речовини, такі як гібереліни, цитокініни.

  Azotobacter croococcum IMB B-7599 – гететрофи з температурним діапазоном від +10 0С до +48 0С, здатні фіксувати молекулярний азот у безазотистому середовищі з органічним джерелом вуглецю. Синтезують вітаміни, фітогормони (гетероауксин (β-індолілоцтова кислоту), гібереліни, цитокініни), пригнічують шкідливу мікрофлору кореневої системи рослин. Володіють кислою фосфатазою, утворюють екзополісахариди, хелатні комплекси з іонами заліза, марганцю тощо.

  Bradyrhizobium japonicum ІМВ В-7540 – володіють гетеротрофним і сімбіотрофним способом життя, продукують полісахариди, біологічно активні речовини, у тому числі цитокініни (зеатин, ізопентениладенін), які важливі у індукуванні поділу клітин кореня рослини у процесі формування бульбочок. Можуть існувати у грунті як сапрофітні хемоорганогетеротрофні мікроорганізми. Внесення штаму в грунт (обробка грунту) сприяє руйнуванню, мінералізації ксенобіотиків (гідроліз ефірних зв’язків, відокремлення алкільних груп, гідроксилювання ароматичного ядра та ін.).

  Усі мікроорганізми внесені у реєстр Депозитарію інституту мікробіології та вірусології НАН України по відсутності вірулентності відносяться до ІV класу небезпеки мікроорганізмів: “малонебезпечні, практично без алергенної та загальнотоксичної дії”.

  Склад регулятору росту «Мікробіофіт» (зернобобові (соя)) завчасне біопротруювання): життєздатні мікроорганізми (1,0*109 КУО в 1 мл):

  Bacillus subtilis 1 IMB B-7467, Bacillus pumilus 1 IMB B-7523.

  Склад регулятору росту «Мікробіофіт» (зернобобові (соя)) передпосівна обробка насіння): життєздатні мікроорганізми (1,0*109 КУО в 1 мл) Bradyrhizobium japonicum ІМВ В-7540.

    Механізм дії регулятору росту пов’язаний із життєдіяльністю поліфункціонального штаму Bradyrhizobium japonicum ІМВ В-7540. Штам Bradyrhizobium japonicum ІМВ В-7540 – бульбочкова симбіотична бактерія, володіє специфічною ферментативною нітрогеназною системою, завдяки якій здатний фіксувати біологічний азот, перетворюючи його у доступні рослини форми.

  Процес симбіотичної азотфіксації проходить в бульбочках — спеціалізованих органах рослини-господаря. Формування бульбочок ініціюється сигнальними молекулами ліпоолігосахарідної природи - Nod-факторами. Жирні кислоти, що входять складу Nod-факторів, містять 16-20 атомів вуглецю, а кількість молекул ацетилглюкозаміну становить 3-5. Nod-фактори синтезуються бульбочковими бактеріями (ризобіями) у відповідь на визначені види флавоноїдних сполук, що виділяються насінням і корінням бобових рослин. Флавоноїди активують у ризобій гени вірулентності, які називаються nod-генами (nodulation - бульбучкооутворення). Молекулярний механізм азотфіксації здійснюється за рахунок ферменту нітрогенази. До складу нітрогеназного комплексу входять два компоненти - Fe-білок і Mo-Fe-білок.

  Нітрогеназа може відновлювати не тільки N2, але також і інші субстрати (наприклад, N2O до  N2, C2H2 до C2H4, 2H+ до H2). Оскільки нітрогеназа руйнується в присутності кисню, у азотфіксуючих мікроорганізмів є ряд механізмів її захисту. У ризобій цю функцію виконує кисневозв'язуючий гемопротеїд леггемоглобін (легоглобін), що надає бульбам рожевого забарвлення. Леггемоглобін присутній в цитоплазмі клітин бульбочок в дуже високій концентрації (0,7 мМ в бульбах сої). Білок глобін синтезується в клітинах рослини-господаря, а гем - в клітинах, що містять бактероїди. Цей білок забезпечує транспорт O2 до бактероїди і захищає таким чином нітрогеназу від руйнування. У бактероїдів функціонує цикл Кребса, який не тільки постачає (через ферредоксин) нітрогеназу електронами, але також поставляє дихальні субстрати для синтезу АТФ і постачає бактероїди кетокислот, які взаємодіють з аміаком і утворюють амінокислоти, які транспортуються в надземну частину рослини. Основними транспортними формами азоту у більшості бобових рослин є глутамін, аспарагін і уреїди - аллантоїн, аллантоїнова кислота і цитрулін.

  Штам Bradyrhizobium japonicum ІМВ В-7540 продукує полісахариди, біологічно активні речовини, у тому числі цитокініни (зеатин, ізопентениладенін), які важливі у індукуванні поділу клітин кореня рослини у процесі формування бульбочок. Також штам продукує вітаміни групи В, органічні кислоти, жирні кислоти. Завдяки утворенню активних метаболітів ризобійним штамом обробка насіння сої забезпечує доступність для рослини поживних речовин та з’єднань,  біоремедиацію (біочищення, розклад складних речовин, у тому числі токсичних), стимулювання продуктивності рослини за різних фітосанітарних, грунтових та стресових умов.

  Призначення та застосування

  Дія регулятору росту направлена на:

  • реалізацію енергетично вигідного процесу зв’язування атмосферного азоту та залучення його до біологічного кругообігу;
  • забезпечення перерозподілу фіксованого азоту поміж різних органів бобової рослини, накопичення зв’язаного азоту, що підвищує вміст білка, кормову, харчову цінність рослинницької продукції;
  • покращення умов розвитку рослин, зростання їх імунного статусу, фізіологічної активності та прискорення термінів дозрівання;
  • накопичення азоту у грунті, який надходить у грунт із рослинними залишками, та підвищення його родючості;
  • підвищення врожайності зернобобової культури сої;
  • часткове зменшення  витрат мінеральних добрив;
  • забезпечення біоремедиації грунтів, а саме, біостимуляції (стимулювання розвитку аборигенної мікрофлори на забруднених грунтах).

  Способи застосування регулятору росту та норми витрат

  Регулятор росту «Мікробіофіт» зернобобові (соя) застосовують для обробки насіння, вегетуючих рослин сої та грунту.

  Регулятор росту не сумісний в баковій суміші з сильнодіючими хімічними протруйниками. Рекомендовано завчасне протруювання сильнодіючими протруйниками (за 5-7 діб до інокуляції. Регулятор росту "Мікробіофіт" зернобобові (соя) рекомендовано застосовувати з малотоксичними протруйниками, дозволеними до застосування на зернобобових культурах разом із агрохімікатами біологічного походження. За необхідності можливе поєднання з наступними протруйниками: «Фундазол» (Биномил),  «Вітавакс",  «Максим XL 035 FS», «Круїзер 350 FS, 600 FS», «Максим Адванс 195 FS»  тощо. Використання регулятору росту у поєднанні із вищевказаними протруйниками передбачає утримування протруйників та регулятору росту у одній баковій суміші не більше 1 години.

  Оброблене насіння злегка підсушують на повітрі, уникаючи прямого сонячного проміння. для збереження життєздатності мікроорганізмів. Рекомендована мінімальна температура +10 0С.

  Підживлення проводять у ранішній, вечірній час, уникаючи дії прямого сонячного проміння. Максимальна температура використання регулятору росту - не вище +30 0С.

  Перед застосуванням регулятор росту збовтують. Робочий розчин зберігають не більше доби в прохолодному місці.

  Застосовують регулятор росту «Мікробіофіт» зернобобові (соя) з іншими регуляторами росту, біопрепаратами, іншими агрохімікатами, які не понижують якості дії регулятора росту.

   

  Табл. 1.  Норми витрат для обробки ґрунту/підживлення у процесі вегетації

  Культура, об’єкт, що обробляється

  Спосіб обробки

  Обробка ґрунту

  Підживлення у процесі вегетації (від появи сходів до фази  бутонізації / цвітіння)

  Норма витрат, л/га

  Об’єм робочого розчину, л/га

  Максимальна кратність обробок

  Норма витрат, л/га

  Об’єм робочого розчину, л/га

  Максимальна кратність обробок

  Зернові́ культури

  зернобобові культури (соя)

  2,0

  200-300

  1

  1,5-3,0

  100-300

  3

   

  Табл. 2.  Норми витрат для обробки насіння (біопротруювання, передпосівна обробка)

  Культура, об’єкт, що обробляється

  Спосіб обробки

  Обробка насіння

  Норма витрат, л/тону насіння

  Об’єм робочого розчину, л/тону насіння

  Максимальна кратність обробок

  Зернові́ культури

  зернобобові культури (соя)

  1,0-2,0

  10

  1

   

  Особливі застосування засобів біологічного походження на основі бактерій сімейства Rhizobiaceae (ризобіальні):

  • Слідування інструкції по використанню регулятору росту.
  • Забезпечення грунту наявністю органічних вуглецевих з’єднань.
  • Середній вміст у грунті доступних елементів живлення, а саме, калію, кальцію, фосфору та мікроелементів (особливо молібдену, заліза).
  • Забезпечення вільного доступу кисню в орний шар грунту (аерація).
  • Достатня вологість грунту.

   

  Пакування регулятору росту «Мікробіофіт» зернобобові  (соя): регулятор росту рослин фасується об’ємом від 0,25 дм3 до 50 дм3 у тару (пляшки, фляги, каністри). За вимогою замовника пакування регулятора росту може проводитися у тару об’ємом від 50 дм 3 до 10000 дм 3.

  Заходи безпеки:

  При попаданні регулятору росту на шкіру або очі – ретельно промити водою або ненасиченим (2,0 %) розчином соди.

  Зберігання:

  Регулятор росту «Мікробіофіт» зернобобові  (соя) зберігають в герметичній упаковці, в захищеному від світла місці за температури від 3 0С до 10 0С. Термін зберігання (за даних умов) – 12 міс. від дати виробництва.

© 2020 ТОВ "АГРОФІРМА "КОЛОС"