Технологія компостування

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

АгроТехнології

Застосування складних асоціацій мікробіологічних препаратів:

Агролабораторія

- для бактеризації насіння  та ґрунту

для покращення росту й розвитку рослин

- для поєднання з препаратами органічного живлення рослин

-  при деструкції післяжнивних решток

Виробництво та застосування органічних добрив:

Компостування

- компостування

- балансування органічної та мінеральної складових в процесі приготування
компостних мас

 

Технологія очищення водойм:

Чиста вода

важливе джерело мікроорганізмів, вуглеводів, макро- та мікроелементів для детоксикації та стабілізації водного середовища
Призначений для очищення водойм, повного пригнічення синьо-зелених водоростей. Допоміжний фактор накопичення кисню у водоймах

Біологічне землеробство.
Екологічна роль біологічного землеробства полягає в створенні зон трофічного комфорту для рослин, при яких виключаються стреси у рослин від нестачі або надлишку поживних речовин і мікроелементів, забезпечуються доступність елементів живлення кореневою системою, пролонговану дію добрив, блокада забруднювачів на межі ґрунт - коренева система. При цьому пріоритет належить сівозмінам з травосумішами, органічним добривам, сидератам, що сприяє відновленню запасів органічної речовини і поліпшенню агрофізичних властивостей ґрунту.