Технологія компостування

1/3

АгроТехнології

Застосування складних асоціацій мікробіологічних препаратів:

Агролабораторія

- для бактеризації насіння  та ґрунту

для покращення росту й розвитку рослин

- для поєднання з препаратами органічного живлення рослин

-  при деструкції післяжнивних решток

Виробництво та застосування органічних добрив:

Компостування

- компостування

- балансування органічної та мінеральної складових в процесі приготування
компостних мас

 

Технологія очищення водойм:

Чиста вода

важливе джерело мікроорганізмів, вуглеводів, макро- та мікроелементів для детоксикації та стабілізації водного середовища
Призначений для очищення водойм, повного пригнічення синьо-зелених водоростей. Допоміжний фактор накопичення кисню у водоймах

Інтенсифікація повернення грунторесурсів
Зростання інтенсифікованих систем та технологій землеробства, тваринництва та птахівництва провокують вирішення проблем накопичення, утилізації/переробляння вторинних відходів заради забезпечення економічно доцільного принципу безвідходності та компенсаційності виробництва у будь-якій сфері.

ТЕХНОЛОГІЯ КОМПОСТУВАННЯ ГНОЮ

Компостування – ферментація, стабілізація органічних компонентів, часткове переведення в проміжні та мінеральні форми, які грунт буде здатний трансформувати та заощаджувати не один рік.

Найбільш проста технологія компостування полягає в складанні субстрату в бурти (найкраще в польових умовах), розташовані паралельними рядами з проїздом між ними. Бурти компосту повинні бути досить об'ємними, щоб забезпечити оптимальну кількість тепла. Загальними рекомендаціями в виробництві компостів є поєднання природної та примусової аерації, що дає можливість забезпечити врівноваження температурних режимів.

Прискорене біотермічне компостування в буртах здійснюється за умов примусової аерації.

Аеробно-анаеробна біохімічна ферментація компостуючої маси є багатостадійним процесом та включає якнайменше три фази.

 

 

 

ФАЗИ КОМПОСТУВАННЯ

Фаза №1 - СТАРТ

 • Тривалість 21 день;

 • Додавання фосфоритного борошна та біокомплексу «СТАРТ»;

 • Починається процес ферментації та перепрівання;

 • Чиселльність мікробної популяції зростає за рахунок мезофільних організмів;

 • Виділяється комплекс органічних кислот.

Фаза №2 - ПІК

 • Тривалість 21 день;

 • Додавання дефекатної грязі та біокомплексу «ПІК»;

 • Відбувається підвищення температури;

 • Мезофільні мікрооргінізми заміщуються термофільними;

 • При температурі 55-65 ˚С більшість патогенів гине;

 • Відбувається прискорений розпад білків, жирів, вуглеводів;

 • Збільшується рухливість азоту, фосфору та калію;

 • Поступове зниження температури.

Фаза №3 - ФІНІШ

 • Починається на 42-й день;

 • Додавання мікроелементів та біокомплексу «ФІНІШ»;

 • Відбувається зменшення температури до 40 ˚С;

 • Знову починають домінувати мезофільні мікрооргінізми;

 • Сипуча структура, з розміром частинок не більше 12 мм;

 • Вологість 60-70%;

 • Слабо лужна або нейтральна реакція;

 • Вміст органічних речовин не менше 75%;

 • Вміст поживних речовин в легкодоступних для рослин формах не менше 50%;

 • Відсутність личинок гельмінтів та патогенна мікрофлора в небезпечних концентраціях.

ерації.

Аеробно-анаеробна біохімічна ферментація компостуючої маси є багатостадійним процесом та включає якнайменше три фази.

Наші досягнення в виробництві органічних добрив

За короткий проміжок часу (2015-2016 рр.) наша організація досягла значних результатів по виробництву органічних добрив за допомогою компостування. Розуміння процесів розщеплення органічної речовини, постійний контроль виробництва органічних добрив створили найкращі практики з огляду на збереження довкілля, природних ресурсів. Органічні добрива нашого виробництва відповідають державних стандартам якості, посилюють фізичні, хімічні та мікробіологічні процеси в грунті, підвищуючи його родючість та врожайність сільськогосподарської продукції.

Для ознайомлення з показякісні показники складу органічних добрив, створених за допомогою аеробно-анаеробного біотермічного компостування (ферментації) (дослідження партії літнього закладу проводилися в жовтні 2016 року Українською лабораторією якості і безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України.

 

 

Усі готові компости мають велику кількість магнію, сірки, кальцію, багаті мікроелементами.

За використання органічних добрив власного виробництва ТОВ «Агрофірма «Колос» значно зменшило прийоми хімізації землеробства, оптимізувало співвідношення між органічними та мінеральними добривами, що посилило біологічну активність грунту, гуміфікацію грунтів та гумусонакопичення. Тільки за рік на усіх полях господарства при високих показниках урожайності вирощуваних культур, в середньому, зросли показники гумусу на 0,4%, що свідчить про правильне та невиснажливе  використання земельних угідь, яке підтримує закономірні саморегуляції грунтової родючості.

Переваги технології компостування:

 

 • Отримання органічного добрива-компосту за 45-60 днів;

 • Зменшення маси та об’ємів гною та відходів;

 • Отримання однорідної подрібненої субстанції;

 • Концентрація корисних речовин;

 • Відсутність неприємного запаху;

 • Відсутність патогенів;

 • Відсутність насіння бур’янів.

 

Економічна ефективність компостування:

 

 • Зниження витрат на зберігання гною;

 • Економія витрат на внесення органічних добрив;

 • Збільшення площ під внесення органічних добрив;

 • Зменешення кількості мінеральних добрив.

Порівняльний аналіз різних видів добрив за різними факторами:

© 2020 ТОВ "АГРОФІРМА "КОЛОС"

 • Facebook Clean
 • LinkedIn Clean
 • Google+ Clean